English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ Belajar Dan Berbagi Ilmu Serta Nasehat Untuk Mempererat Ukhuwah Islamiyah
free counters

Minggu, 15 Juli 2012

PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG IBNU TAIMIYAH

Oleh : Panglima Tianfeng
Didalam kitabnya yang berjudul ( الدرر الكاملة ) betapa seriusnya Imam ibnu hajar mengomentari ibnu taimiyah...sebagai contoh, bagai mana ibnu taimiyyah ini meremehkan atau menghina sahabat yang mulia dan yang telah di beri kabar gembira dg surga..

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني - أن العلماء نسبوا ابن تيمية إلى النفاق لقوله في علي كرم الله وجه ما يأتي :
* إن عليا أخطأ في سبعة عشر شيئا خالف فيها النص .( الدرر الكاملة 1/155

Telah menceritakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani " Sesunguhnya Para Ulama Telah menisbatkan (MENYEBUT) ibnu taimiyah kepada (GOLONGAN) orang-orang munafiq karena ucapa beliau (ibnu taimiyyah) atas Ali "Sesungguhnya Ali telah Salah di 17 perkara Yang bertentangan dengan nash (Al-Qur'an)

قال الحافظ في الدرر الكامنة(1/154) إن ابن تيمية خطأ عمر في شيء . وقال أيضا : إن عثمان كان يحب المال (1/155

Ibnu taimiyyah menyalahkan Umar dalah suatu perkara...dan berkata Ibnu taimiyyah "Sesungguhnya Utsman mencintai Harta"

وعلي أسلم صبيا والصبي لايصح إسلامه على قول

Dan Ali Islam ketika dia kecil..Dan Anak Kecil itu tidak syah Islamnya..

وقال إبن تيمية بأن علي بن أبي طالب قاتل من أجل الرياسة لا من أجل الديانة

Dan Telah berkata Ibnu Taimiyyah Bahwa Ali berperang untuk kekuasaan/jabatan bukan untuk Agama..

Ibnu Taimiyyah Berkata : Dlam kitab Talbis Jahmiyah..Juz 1 halaman 101

وقال في كتابه بيان تلبيس الجهمية (1/101) ما نصه : "وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم،

Dan tidak ada di dalam kitab Allah, dan sunnah Rasulnya dan juga satu ungkapan orang-orang Salaf dan para imamnya...bahwasanya Allah itu bukan Jisim----> Ibnu Taimiyyah berpendapat Allah itu Jisim...

Juga masih di kitab ini Ibnu taimiyyah berkata masalah sifat wujud bagi Allah:

وان الموجود القائم بنفسه لايكون الا جسما وما لايكون جسما لايكون الا معدوما ومن المعلوم ان هذا اقرب الى الفطرة والعقول

Dan yang maujud binafsihi (Allah) itu tidak bukti kecuali itu jisim, dan sesuatu yang tidak berjisim itu tidak bukti kecuali diaa tidak ada..dan dari yang di ketahui, bahwa pendapat ini lebih dekat dengan kefitrahan (sucian) dan masuk Akal..

Padahal..........

Telah berkata Imam Syafi'i (RA):
قال الإمام الشافعي رحمه الله : ((من قال أن الله جسم لا كالأجسام كفر)) من الأشباه والنظائر للسيوطي

Barang siapa yang berkata sesungguhnya Allah itu jisim tapi tidak seperti majam-macam jisim, maka dia telah kafir..(dari kitab Asbah Wa Ndzair)


وجاء عند ابن حجر الحافظ بترجمته: «… فذكروا أنّه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال: كنزولي هذا. فنسب إلى التجسيم»)
الدرر الكامنة ـ الترجمة 409، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 1/154

Dan telah menceritakan ulama-ulama sesungguhnya ibnu taimiyyah menerangkan hadits nujl maka turunlah ibnu taimiyyah dari mimbar dua derajat dan berkata ibnu taimiyyah :'' SEPERTI TURUNYA AKU INI" MAKA DISEBUTLAH DIA MUJASIM.


Tambahan :

“para ulama’ telah menggelarkan Ibn Taimiyah dg tajsim berdasarkan apa yg telah beliau tulis di dlm kitabnya “al-Aqidah al-Wasithiyah, al-Hamawiyah” dan lain2nya. Sebagai contoh, beliau berpendapat bhw tangan, kaki, betis dan wajah adl sifat2 hakikat bagi Allah Ta’ala, Allah beristiwa’ ditas ‘arasy dg dzat-Nya..”

Imam Ibnu Hajar menambah lagi:

“Dia dihukum dengan munafiq karena perkataannya (kritikan) terhadap Sayidina Ali..”

Katanya lagi:

“Ibnu Taimiyah juga dihukum zindiq karena berpendapat bahwa tidak boleh beristhighasah (meminta pertolongan) daripada Nabi saw”

Di dalam kitab Fath al-Bari, m.s. 66, jld. 3 pula, beliau menegaskan:

“…Hasilnya, mereka telah berpegang dengan pendapat Ibnu Taimiyah tentang haramnya bermusafir untuk menziarahi maqam Rasulullah saw dan kami mengingkarinya. Inilah seburuk-buruk masalah yg dinuqilkan daripada Ibnu Taimiyah.”

(2) Imam al-Hafiz al-Zahabi berkata di dlm kitabnya Zaghl al-Ilmu, m.s. 23 (ulasan oleh Imam al-Kauthari, dicetak oleh percetakan al-Taufiq 1347H, Damsyik):

“Sesungguhnya aku telah melihat sesuatu yang telah menimpa Ibnu Taimiyah. Beliau telah disingkirkan, dihukum sesat dan kafir serta tidak dipercayai antara kebenaran dengan kebatilan. Sebelum beliau menceburi bidang ini (falsafah), beliau merupakan cahaya yang menerangi kehidupan, lebih-lebih lagi tentang al-Salafnya. Kemudian cahayanya itu menjadi gelap gulita..”

(3) Imam Taqiyuddin al-Husni (pengarang kitab Kifayah al-Akhyar) berkata di dalam kitabnya “Daf’u Syabah man Syabbaha wa Tamarrad”, m.s. 123, (cetakan Isa al-Baabi al-Halabi) berbunyi:

“Syeikh Zainuddin Ibn Rajab al-Hanbali adalah salah seorang daripada ulama’ yang menghukum kafir Ibnu Taimiyah. Dia mempunyai penolakan atas Ibnu Taimiyah. Dia juga pernah mengangkat suara dengan keras mengkufurkan Ibnu Taimiyah di dalam beberapa majlisnya. Disamping itu, Imam al-Subki juga mempunyai hujah unttk mengkufurkannya..”

Pada halaman yg lain, beliau mengatakan:

“banyak masalah-masalah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah yang menyimpang daripada kebenaran.”

(4) Imam al-Subki berkata di dalam kitabnya “al-Durrar al-Madiyah fi Rad ‘ala Ibn Taimiyah: “kesemua perkataan beliau diatas tadi berkenaan dengan masalah usul merupakan kekufuran yang amat jelas disamping banyak lagi masalah cabang yang lain.” Lihat al-Taufiq al-Rabbani karangan Jama’ah ulama’, m.s. 31.

(5) Imam Ibn Hajar al-Haitami berkata di dlm kitabnya “al-Fatawa al-Hadithiyah” berbunyi:

“Ibn Taimiyah ialah seorg hamba yg dikecewa oleh Allah, disesatkan-Nya, dibodohkan-Nya, dibutakan-Nya dan dihina-Nya. Dengan alasan inilah para ulama’ tampil untuk menjelaskan betapa rusak keadaannya dan betapa dusta perkataannya. Siapa yang ingin mengetahui keadaan ini, maka hendaklah mengkaji perkataan Imam al-Mujtahid yang disepakati keimamannya yaitu Abi Hasan al-Subki, anaknya al-Taj al-Subki, Syeikh al-Imam al-I’z Ibn Jama’ah dan para ulama’ lain yang sezaman dengan mereka yg terdiri daripada al-Syafi’ieyah, al-Malikiyah dan al-Hanafiyah..”

(6) Imam Waliyuddin al-Iraqi berkata di dlm kitabnya “al-Ajubah al-Mardiyah an al-A’silah al-Makkiyah” [23] berbunyi:

“Syeikh Ibn Taimiyah sebagaimana yang diketahui, ilmunya mengatasi akalnya. Keadaan ini membawanya kepada ijtihad yang mencarikkan ijma’ dalam masalah yang banyak. Dikatakan mencapai 60 masalah.” “Dengan masalah tersebut, maka banyak orang mengatakan tentang dirinya, mencela dan mengujinya. Para ulama’ yang sezaman dengannya pula segera tampil menolak pendapat Ibnu Taimiyah menjelaskan kepincangannya dan membid’ahkannya.” Beliau mati di dalam penjara karena perbuatannya itu. Pendukung-pendukung Ibnu Taimiyah menganggap bahwa beliau adalah seorang daripada ulama’ yang mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada kemudharatan sekiranya terdapat perselisihan pendapat di dalam masalah furu’ jika perkara itu hasil daripada ijtihad. Tetapi orang yang berselisih pendapat dengan beliau mengatakan bahwa beliau bukan saja berselisih pendapat di dalam masalah furu’, bahkan banyak lagi masalah-masalah usul yang bertentangan dengan pendapatnya. Tidak semua perkara furu’ boleh berselisih apabila telah disepakati oleh para ulama’.

(7) Imam al-Kattani pula di dlm kitab “Fahras al-Faharis”, m.s. 201-2, jld. 1, mengatakan:

“Seburuk-buruk dan sejahat-jahat apa yang dinuqilkan daripada Ibnu Taimiyah ialah perkataannya terhadap hadits “turun Tuhan kita pada sepertiga malam..” seperti turunnya aku ini.

(8) Imam Ahmad Muhammad al-Siddiq al-Ghumari di dalam kitabnya “Ali al-Imam al-’Arifin” menjelaskan sedikit sebanyak kedangkalan pendapat Ibnu Taimiyah terhadap Sayyidina Ali r.a Pada m.s. 55, beliau menegaskan dengan katanya:

“Apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah terhadap Sayyidina Ali r.a itu menunjukkan bahwa beliau seorang ketua munafiq pada zamannya.” Hal ini terbukti mengikut apa yang dijelaskan oleh Baginda s.a.w kepada Ali r.a. di dalam satu hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya:

“Tidak ada org yg mencintaimu melainkan dia seorang yang beriman. Tdak ada yang membencimu melainkan dia seorang yang munafiq.”

(9) Imam al-Kauthari di dlm kitab “Maqalat” m.s. 35 menyifatkan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang pengikut Ibnu Malikan, ahli falsafah yahudi apabila beliau (Ibnu Taimiyah) menisbahkan suara kepada Allah Swt dan pendapatnya yang mengatakan menjelmanya benda-benda yang baru pd zat Allah Swt. Pada m.s. 241 pula, beliau mengkritik tindakan Ibnu Taimiyah yang menuqilkan hasil-hasil penulisan al-Mujassimah ke dlm kitabnya. Manakala pd m.s. 242 beliau mengemukakan beberapa contoh nuqilan Ibn Taimiyah yg menunjukkan kpd aqidah al-Tasybih.

(10) Syeikh Mansur ‘Awais pula menyifatkan pendapat Ibn Taimiyah ini lebih cenderung kepada tajsim. Sebagai contoh, di dalam kitabnya “Ibn Taimiyah Laisa Salafiyan” (Ibnu Taimiyah bukanlah seorang Salafi, m.s. 216), beliau secara tegas mengemukakan satu bab yang khusus berbunyi “Ibnu Taimiyah menuju ke arah tajsim.”

Sebenarnya banyak lagi pendapat ulama’ dan hukuman yang dikenakan keatas beliau. Tetapi, sudah memadai dengan beberapa ucapan yang jelas daripada ulama’ yang mu’tabar. Penjelasan Sultan Qolaawoon, perbicaraannya dengan ulama’ di mahkamah sehingga beliau dihukum penjara, fatwanya tentang talak, serta fatwa dpd fuqaha mazhab yang empat cukup untuk membuktikan kepada kita tentang kontroversi kesesatannya.

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...